Piripaşa mahallesi şabanderesi sokak no:73/C Hasköy Beyoğlu / İstanbul

1) Risk Tespit Raporu Alınması Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri veya kanuni temsilcileri, masrafı kendisine ait olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisanslandırdığı risk tespit kuruluşlarına başvurur. Gerekli belgeler: tapu belgesi ve kimlik belgesi fotokopisidir. 2) Risk Tespit Rapor Onayı ve İl Müdürlüğüne Verilmesi Risk tespitine ilişkin rapor örneği, 10 gün içinde ildeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın il müdürlüğüne veya varsa altyapı ve kentsel dönüşüm müdürlüğü’ne veya yetki verilmişse ilgili belediyeye gönderilir. Raporda bir eksiklik yoksa, en geç 10 iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. 3) Tapuya Riskli Yapı Şerh Edilmesi Tapu müdürlüğü riskli yapı

Tapu müdürlüğü riskli yapı şerhini taşınmazın beyanlar hanesine işler. Bu şerhle ilgili olarak tapu müdürlüğü ayni ve şahsi hak sahiplerine riskli yapı tespitine 15 gün içinde itiraz edebileceklerini aksi halde binalarının verilecek süre içinde yıkılacağını belirtir. Buna ilişkin tebligatları tüm maliklere tebliğ eder.

Tüm bağımsız bölüm malikleriyle sözleşme imzalanması sonucu müteahhit firma inşaat ruhsatı için başvurur ve inşaata başlar. Yeni yapı projeye uygun tamamlandığında önce teslimler yapılır, sonra iskan alınır ve malikler böylece depreme ve doğal afetlere dayanıklı binalarına kavuşmuş olurlar.